Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0040 Artillerigården

Inventaropplysninger
Inventarnavn Artillerigården
Inventarnummer 0040
Byggeår 1829
Arkitekt Ingeniørkaptein Michael Smith Arentz
Nåværende bruk Kontorer
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur, trapperom, synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk.
Vernebegrunnelse Meget velformet empirebygning. En del opprinnelige empiredetaljer innvendig som i stor grad har dannet mønster for senere nyinnredninger.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur. Senere utført noen betongfundamenter
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag med isolasjon
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur med pussete kvaderlisener i hjørnene og avtrappet hovedgesims
Vinduer Fire og seksrams krysspostvinduer
Dører Mot syd tofløyet labankport utvendig panelt i fiskebeinsmønster og med gangdør i vestre portblad. Mot bakgården trefløyet fyllingsdør med tre enrams vinduer med diagonalsprosser over.
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Det er fem pipeløp

1842
Inneholdt bl.a. grovsmie og «Cachotter» i 1.etg. og hovedsaklig kontorer for artilleribrigadesjefen og Felttøymesteren i 2.etg.
1878
Hovedreparasjon med ny og dypere grunnmur, tatt helt i bruk av Armeintendanturen med kontorer, lettere verksteder og en vaktmesterleilighet.
1898
Kommisjonssalen i 1.etg. innredet til 3 kontorer og 1 entre
1945 - 1946
Laboratorium innredet i V-del av l.etg.
1987
Kontorer for Forsvarsdepartementet

Ingen treff