Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0029 Kavalerikasernen

Bygningen ble avhendet 2017.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kavalerikasernen
Inventarnummer 0029
Byggeår 1898
Arkitekt Ove Ekman
Opprinnelig bruk Skole/ Forlegning
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 3,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Opprinnelig hovedstruktur, synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, brystningspaneler og listverk, møterom mot sør 1. og 2. etasje midt i bygningen
Vernebegrunnelse Tidstypisk bygning med forholdsvis enkel detaljering. Godt bevart med oppr. utseende utv. og med enkelte godt bevarte interiører, særskilt 2 møterom.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament og pilarer av betong. Pusset bruddsteins grunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur
Vinduer Fire- og seksrams krysspostvinduer med ett- og to glass i rammen. I kjelleretasjen har vindu-ene innvendig stålgitter
Dører Fyllingsdører
Tak Saltak i to etasjer, tekket med skifer
Piper Fern teglsteinspiper

1898
Oppført som forlegning, eskadron- og rideskole
1946
Innredet til kontorer i 1. og 2. etg.
1948 - 1962
Loft innredet til kontorer
1972
Benyttet som kontorer for Miljøverndepartementet
1972
Var i en periode før 1972 benyttet av Luftforsvarets stab

Ingen treff