Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0021 Det dobbelte batteri

Oppført i 1691 i vestre ende av indre festning. Bygningen er oppført som utmurt bindingsverk med halvvalmet saltak tekket med teglstein. Huset hviler på et fundament av bruddsteinsmur, som er bygget sammen med og over festningsmuren mot syd, vest og nord. På 1960-tallet ble bygget ombygget til museum. Det er en særpreget bygning hvor de hvelvete rom fremdeles har godt bevarte kasemattdetaljer. Det er også et viktig anlegg i flankeringssystemet for festningen som viser utviklingen over lang tid.
Inventaropplysninger   
Inventarnavn Det dobbelte batteri
Inventarnummer 0021
Byggeår Ant. 1691–1692
Opprinnelig bruk Batteri
Nåværende bruk Museum
Ant. et. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: To hvelvete kjellerrom, (opprinnelig kasematter).
Vernebegrunnelse Særpreget bygning, der de hvelvete rom fremdeles har godt bevarte kasematt detaljer. Viktig anlegg i flankeringssystemet som viser utviklingen over lang tid. Verdifullt og stemningsskapende eksteriør.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Bruddstein.  
Bæresystem Bærende bruddsteinsmur/utmurt bindingsverk. 1. et. har betonggulv på eksisterende hvelv. 2. et. har gulv på dragere med 15 cm siporex og 5 cm påstøp.  
Vegger Sokkeletasje: Festningsmuren mot vest, bruddsteinsmur mot gårdsplass. 1.etasje: Utmurt bindingsverk. Loftsetasje: Utmurt bindingsverk i gavlene.  
Vinduer Mot nord toramsvinduer med tre glass i rammen. Forøvrig i hovedsak en- og torams smårutete vinduer samt støpejernsluker/Velux GVO vinduer med lignende utseende i taket.  
Dører Ytterdører: Smijernsdører og rundbuete smijerns kanonporter.  
Tak Halvvalmet saltak forsterket med stålkonstruksjoner og tekket med glasert enkeltkrum tegltakstein.  

1691 - 1692
Oppført med hvelvete rom i vollen (kasematt og ammunisjonsrom) og muligens samtidig overdekket med en lett bygning
1757
Tegning (sign. Scheel) viser bygningen i panelt bindingsverk
1823
Tegning (sign. Roosen) viser bygningen i utmurt bindingsverk
1825 - 1826
Omtales fremdeles som skur av panelt bindingsverk
1861 - 1911
Det hvelvete rom omtales som ammunisjonslager for Arsenalet
Bindingsverksbygningen innredet til depot for Kristiania Bataillon
1966 - 1967
Innredet for Norges Hjemmefrontmuseum. Underjordisk tilbygg under Dronningens batteri og tilbygg til bindingsverksbygningen over lønnporten for nytt inngangsparti. Bindingsverksbygningen sterkt ombygget innvendig og bl.a. oppstøttet med bærende stålkonstruksjoner innvendig.
2010
Utvendig rehabilitering av vinduer mot vest og sør samt mindre utbedringer av bindingsverk på vegger mot sør og vest. Vinduer mot sør og vest rehabilitert. Rammer og karmer ble vasket, all maling fjernet og alt treverk slipt. Ved demontering av et teglfelt i forbindelse med rehabilitering av bindingsverket, kunne den innvendige bærekonstruksjon av stålsøyler og elementdekker observeres fra utsiden. I murverket ble det registrert innmurte stålbånd som trolig ble montert som forankring til bindingsverket ved ombyggingen til museum. Stålbåndene er stedvis korrodert og dette har ført til sprekkdannelser i murverket og noe de-stabilisering. Natursteinsmurer respekket med kalkmørtel mot sør og vest. Bindingsverk mot sør og vest spunset og malt. Enkelte teglfelter mot sør ommurt. Nytt forkantbord med beslag og beslag over bunnsvill.

Ingen treff