Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1072 Kasematt i Vestre horn

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kasematt i Vestre Horn
Inventarnummer 1072
Byggeår 1691
Opprinnelig bruk Kasematt
Nåværende bruk Kasematt
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele.
Vernebegrunnelse En av to bevarte kasematter på Akershus festning. Stor pedagogisk verdi i formidlingen av hvordan festningsforsvaret fungerte. Større deler av murverket er opprinnelig og bare istandsatt ved restaureringen. Deler som bør sikres ved fredning: Interiør: Hele.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Annet Kasematten ligger inne i festningsvollen og har vegger av naturstein fundamentert på fjell. Gulv av jord og sand. Bærende tak av betong med himling av impregnert rundtømmer. Tre pilarer i kasematten og to hvelv i forgang murt av antikvariske murstein. Trapp opp til lite overbygg av utvendig panelt reisverk på betong ringmur. Overbygget har pulttak tekket med gammel teglstein.

1700
Gjenrast
1967
Gjenoppdaget
1974 - 1980
Utgravd og rekonstruert. Spesiallagde kanonkopier (midlertidig fjernet)

Ingen treff