Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0019 Skarpenords kruttårn

Inventaropplysninger
Inventarnavn Escarpe du Nords kruttårn, Skarpenords kruttårn, Store kruttårn
Inventarnummer 0019
Byggeår 1657
Opprinnelig bruk Portbygning/ Kratthus
Nåværende bruk Magasin
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele, unntatt innredning for museumsmagasin
Vernebegrunnelse Meget verdifull bygning i spesiell utforming med stor fortifikasjonshistorisk betydning og med stort pedagogisk potensiale. Bør vurderes i sammenheng med inv.nr. 20 og dessuten med tanke på tilgjengelighet for allmennheten.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og fundament av bruddstein
Bæresystem Bærende bruddsteinsmur, utmurt bindingsverk i gavl mot vest. Trebjelkelag mellom loftene. Stein mellom kjelleretasjene og over 2. kjelleretasje
Vegger I hovedsak av bruddstein. Gavlvegg mot vest av utmurt bindingsverk. Stenplate med Fredrik III's monogram og årstallet 1657 over øvre hvelvings port mot syd 3 ornamenterte sandsteiner under kongemonogrammet stammer fra Hannibal Sehesteds aldri fullførte festningsport
Vinduer Enrams smårutete vinduer i takarkene
Dører Div. smijernsdører. Tofløyet labankdør utvendig panelt i fiskebeinsmønster
Tak Valmtak med oppdeling i tre etasjer, tekket med enkeltkrum tegltakstein

1657
Oppført med krumme hvelvganger som passasjer fra øvre festning til vollgangen og terrengt innenfor Nordre kurtine. Muligens allerede da forbundet med inv.nr. 20 gjennom underjordisk forbindelsesgang.
1774
Inv.nr. 18 oppført inntil østfasaden som forlengelse av nordre hvelvgang
1834
Hvelvgangsåpninger mot øst gjenmurt i forbindelse med etableringen av Sortieporten og riving av den nærmeste del av inv.nr. 18.
1890 - 1893
De 3 tidligere loftsetasjene innredet til depoter for sanitetskompanier og Trenkorpset

Ingen treff