Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0033 Ridehuset på Kontraskjæret

Bygningen ble avhendet 2006.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ridehuset på Kontraskjæret
Inventarnummer 0033
Opprinnelig bruk Ridehus
Nåværende bruk Ridehus
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Offisersstallen (Politistallen) i Myntgata og Ridehuset på Kontraskjæret er fredet i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 10. Bygningene forvaltes av Statsbygg og inngår i landsverneplan for Justis- og beredskapsdepartementet.
Vernebegrunnelse Forholdsvis rikt utformet, utmurt bindingsverksbygning med interessant ingeniørmessig løst takkonstruksjon basert på bruk av stålstag som tar opp strekk-krefter. Oppført etter en eldre modell. Forholdsvis godt bevart, bl.a. en del opprinnelige vinduer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundamenter, grunnmur og pilarer er av betong og stein
Bæresystem Bærende utmurt bindingsverk
Vegger Utmurt bindingsverk med skråstivere i mønster
Vinduer Krysspostvinduer med spiss avslutning og med ett- og to glass i rammen. Tilsv. inv.nr. 44. Toramsvinduer med to glass i rammen.
Dører Tofløyet labankdør med spiss avslutning, innvendig panelt med staffpanel. Tofløyete labankporter, innvendig panelt med faspanel
Tak Saltak av tre og stål, tekket med papp

1900
Oppført som kopi av inv.nr.44, se dette
Div. reparasjoner/avstivninger/utskiftninger i bindingsverket

Ingen treff