Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0030 Artilleristallen med kavaleristallen

Bygningen ble avhendet 2017.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Artilleristallen og Østre kavaleristall
Inventarnummer 0030
Byggeår 1861
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning i rød tegl med monumental karakter skapt av tårnlignende midt- og endepartier. Midtpartiet danner viktig fondmotiv i Revierstredet. Stor arkitektonisk verdi til tross for omfattende ominnredning og innsetting av vinduer i to etasjer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament, grunnmur og pilarer av betong
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur. «C15», Carl 15's monogram over inngangsparti mot N.Slottsgt.
Vinduer I hovedsak to- og trerams krysspostvinduer med svakt buet avslutning
Dører Div. nyere en- og tofløyete fyllingsdører
Tak Midtbyggene har saltak. De tre tårnene har tårntak. Taket er tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Seks teglsteinspiper

1861
Oppført som Artilleristall. Nåværende midtparti var opprinnelig hovedinngang og gjennomkjøring med heisanordning til høyloftet
1867
Forlenget mot syd med Kavaleristallen og søndre endeparti. En leilighet i søndre ende opprinnelig for stallbefalingsmann
1952 - 1953
Delt i to etasjer og innredet til kontorer med midtkorridorer
1953
Kontorene benyttet av Luftforsvarets stab, senere av Samferdselsdepartementet før Miljødepartementet overtok ca. 1990

Ingen treff