Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0010, seksjon 2 - Fyrhuset

Inventaropplysninger
Inventarnavn Maskinhuset, Fyrhuset
Inventarnummer 0010
Byggeår 1851
Opprinnelig bruk Maskinhus
Nåværende bruk Fyrhus
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele, inkludert skorstein. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning fra 2. halvdel av 1800 – tallet. Godt bevart eksteriør som miljømesseig henger sammen med teglbygningsmiljøet inv. nr. 9, 11, og 12. Nye installasjoner for sentralfyr.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon
Vegger 1 1/2 steins fuget teglsteinsmur, med forhøyete gavler og avtrappet gesims
Vinduer Treramsvinduer med ett glass i rammen
Tak Saltak tekket med takpapp
Piper Høy åttekantet teglsteinspipe

1851
Oppført som dampmaskinhus for Landsfengselets verksteder. Som f.eks. stenhuggerverkstededet
1867 - 1868
Utvidet

Ingen treff