Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0065 Artillerimagasinet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Artillerimagasinet/Tollpakhuset
Inventarnummer 0065
Byggeår 1870
Arkitekt Schirmer og von Hanno
Opprinnelig bruk Arsenal
Nåværende bruk Kontorer, Museum
Ant. etg. 3
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hele m/ særskilt vekt på opprinnelig hovedstruktur og materialbruk inkludert trapper og trappehus.
Vernebegrunnelse Sammen med inv.nr. 62 og 60 stort tenkt monumentalanlegg i historisme inspirert av middelalderske borgformer med hjørnetårn med kraftige borggesimser. Utbygget i etapper, men helhetsplan for hel karrË ikke fullført. Festningens mest monumentale anlegg fra 1800-tallet. Godt bevarte hovedstrukturer og innvendige konstruksjonssystemer der de fleste nyere innredninger er innpasset innenfor de opprinnelige elementer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament, grunnmur og pilarer av bruddstein. Grunnmuren har sokkelgesims av huggen granitt. Kjeller av bruddstein med innvendig murte vegger.
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger Fuget teglstein, innvendig forsterket med bueslag over hver åpning i veggene
Vinduer Enrams smårutete støpejernsvinduer med svakt buet avslutning. I 3. etg. enrams smårutete vinduer av tre. Enkelte runde smårutete støpejernsvinduer i behold.
Dører En- og tofløyete lettmetalldører med glassfelt. Tofløyete labankporter utvendig panelt og beslått med stålplater
Tak Tårnet har pyramidetak. De to fløybygningene har saltak med forhøyete gavler. Alle tak er tekket med enkeltkrum tegltakstein
Annet Årstall og monogrammer i huggen granitt over oppr. porter: 1) Mot vest: «1870» 2) Mot nord: Oscar II

1870 - 1871
Vestfløy med nordvestre hjørnetårn oppført som magasin for Feltartilleriregiment nr.2
1891 - 1893
Nordfløy oppført som depotlokaler for 1. Feltartillerikorps, Sanitetsintendanturen og Hovedarsenalet
1930
Div. endringer for tollpakkhusfunksjoner, senere A/S Linjegods og andre spedisjonsfirmaer
1995
Restaurert og innredet til kontorer for FBT, lokaler for Forsvarsmuseet og for mottag-elser. De fleste endringer fra tidligere perioder fjernet. Arkitekt Ola Kielland Lund.

Ingen treff