Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0072 Lysthus ved inv. 0059

Lysthuset ble fremmet som et ønske fra forsvarssjefen, etter at bygning 59 (Forsvarssjefens bolig) var ferdig rehabilitert og tatt i bruk som hans embetsbolig. Lysthuset ble oppført i 2012 i empirestil, et formuttrykk og med farger som overensstemmer med hovedhuset. Det er oppført som en bindingsverkskonstruksjon, utvendig og innvendig panelt, med fundament av pukk og et seksflatet telttak.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lysthus v/bygning 0059
Inventarnummer 0072
Byggeår 2012
Arkitekt PABAS arkitekter v/ Marianne Røed og Espen Viksjø
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Kontorer / bolig
Ant. etg. 2
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Støpt ringmur på fundament av pukk.
Bæresystem Panelt bindingsverk. Isolert trebjelkelag med påliggende grønnsåpebehandlet furugulv.
Vegger Panelt bindingsverk, utvendig panelt med stående tømmermannspanel med staff, innvendig med stående staffpanel. 100 mm mineralull isolasjon med innvendig dampsperre. Vegger utvendig malt med Allbäck linoljemaling NCS 2005-Y20R.
Vinduer Tre toramsvinduer med tre ruter i hver ramme, levert av firma Tradisjon Tro i Snertingdal. Utført i furu med munnblåst glass fra ca. år 1900 i kittfals, gamle jernhengsler med sporskruer, innvendige hasper og stormkroker i jern. Beslag og hengsler fra ca. 1900 er rengjort for gammel maling og innsatt med linolje. Vindusrammer og –karmer utvendig malt med Allbäcks linoljemaling, NCS 1500-N; vindusomramninger tilsvarende i NCS 0300-N.
Dører Enfløyet fyllingsdør i furu, levert av firma Tradisjon Tro i Snertingdal.
Tak Seksflatet telttak, båndtekket med rheinzink. Avdrypningsbeslag, men ikke takrenner. Isolert med mineralull. Himling har glattpanel lagt feltvist parallelt med yttervegg.

2010
Lysthuset ble fremmet som et ønske fra forsvarssjefen, etter at bygning 59 var ferdig rehabilitert og tatt i bruk som hans embetsbolig. Ønsket var at lysthuset skulle «skjerme gjester for innsyn i forbindelse med representasjonslokalene i bygningens [0059] 1. etasje». Riksantikvaren stilte seg ikke avvisende til forslaget, ønsket en utdypende begrunnelse og at plassering og utforming ble vurdert i sammenheng med hageplanen som skulle utarbeides. NFV anbefalte et lysthus som i formuttrykk og farger overensstemmer med hovedhuset, og følgelig utføres i empirestil. For å minimalisere byggearbeidene i kommandanthagen ble det forutsatt at lysthuset ble bygget et annet sted og løftes på plass på grunnmur.
2012
Bygningen oppført i haven syd for bygning 59.

Ingen treff