Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Akershus slott

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Akershus slott
Inventarnummer 0002
Opprinnelig bruk Kongeborg
Nåværende bruk Representasjonslokaler, Mausoleum
Vernestatus Fredet
Verneomfang Automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 og behandles i samsvar med kulturminneloven § 3, jf. § 8.

1580 - 1650
Middelalderborgen omgitt av bastionfestning og ombygd til renessanseslott, hovedsakeligunder Christian 4. og stattholder Hannibal Sehested.
1650 - 1905
Slottet i forfall, etterhvert hovedsakelig benyttet som militært magasin
1817 - 1866
Deler av vestre og søndre fløy lokaler for Riksarkivet, som hadde hatt forløpere på stedetsiden middelalderborgens første tid
1905 - 1925
Bygningshistoriske undersøkelser og første restaureringsarbeider ledet av arkitekt HolgerSinding-Larsen. Fundamentering av alle deler som ikke sto på fjell, bjelkelag og tak fornyet,spesielt i Nordfløy og vestre fløyer.
1929 - 1963
Restaurering og innredning til bruk som regjeringens representasjonslokaler og kongeligmausoleum ledet av arkitekt Arnstein Arneberg. Omfattet hovedsakelig nye bygninger iøstfløyen, Jomfrutårnet samt innredningsarbeider i hele slottet.
1947
Representasjonslokalene innviet med feiring av Håkon 7.s 75 års dag
Oppført som borg og residens for Håkon 5. Magnusson

Ingen treff