Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0003 Barakker

Inventaropplysninger
Inventarnavn Barakker (Baraquebygningene overvolds)
Inventarnummer 0003
Byggeår 1747
Opprinnelig bruk Forlegning
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 1,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Bevarte deler av hovedstruktur før 1900, opprinnelige og eldre panel, listverk, og dører.
Vernebegrunnelse Tidstypisk militær bruksbygn. i enkle harmoniske former fra 1700-tallet. Høy alder og i bruk som fengsel allerede fra 1787. Omskiftelig historie med mange endringer som delvis avspeiler seg i utvendig murverk. Vinduer hovedsaklig gamle fra forskj. perioder på 1800-tallet.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur og to små kjellere er av bruddstein
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins malt teglsteinsmur
Vinduer Krysspostvinduer, smårutete toramsvinduer, takarker med toramsvinduer
Dører Dører panelt i fiskebensmønster
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper Fire teglsteinspiper

1747 - 1778
Bygget i flere etapper? Nåv. ytre form ferdig før 1778
1787
Fangeceller innredet i nordfløy
1820
Omgjort til hovedvakt med vaktrom, 9 arrester, 9 gevaldigerboliger (i S del), 4 undervisningsværelser for underoffiserer
1867
Innrettet marketenteri etter at fengselets kjøkken var flyttet
1891
3 kontorer og verksteder innredet på søndre loft
1906 - 1909
En rekke mindre ominnredningsarbeider
1947
Ominnredet til kontorer
1954
Loftsetg. innredet til kontorer
1964 - 1967
En del ominnredningsarbeider

Ingen treff