Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0032 Vestre kavaleristall

Bygningen ble avhendet 2017.

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vestre Kavaleristall
Inventarnummer 0032
Byggeår 1867
Opprinnelig bruk Stall
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 2
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør ikke fredet.
Vernebegrunnelse Tidstypisk bruksbygning i enkle former i upusset rød tegl. Stor verdi som ledd i Myntgatekvartalets gamle stallmiljø til tross for omfattemde ominnredning og innsetting av vinduer i to etasjer.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur med sokkelgesims av huggen granitt. Betongforsterkninger med pilarer
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Armert betong
Vegger 2 steins fuget teglsteinsmur med forhøyete gavler samt to branngavler over tak
Vinduer Toramsvinduer med svakt buet avslutning og ett- og to glass i rammen. I endeseksjon mot nord treramsvinduer med svakt buet avslutning samt en- og toramsvinduer. Div. takvinduer.
Dører Div. nyere en- og tofløyete dører
Tak Saltak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper To teglsteinspiper

1894
Utvidet med midtre del og fikk tilsammen 99 spilltau og 5 bokser
1901
Utvidet med nordre del med bolig i 2.etg. og rom for stallvakt
1952 - 1954
Delt i to etasjer og ominnredet til kontorer med midtkorridorer i alle etasjer samt loft
1970
Kontorene modernisert. Kontorene har vært benyttet av Luftforsvarets stab før Miljøverndepartementet overtok i 1980-årene

Ingen treff