Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0041 Intendanturverkstedet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Intendanturverkstedet
Inventarnummer 0041
Byggeår 1790
Opprinnelig bruk Verksted/ Kontor
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 2,50
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør: Hele. Interiør: Hovedstruktur, trapp, synlige og skjulte bevarte opprinnelige dører, himlinger, paneler og listverk
Vernebegrunnelse Harmonisk empirebygning med forholdsvis sparsom detaljering. Nyere innvendige dører delvis etter modell av dører ant. fra 1911.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsteinsgrunnmur, pusset og malt
Bæresystem Bærende teglsteinskonstruksjon. Trebjelkelag
Vegger 1 1/2 steins pusset og malt teglsteinsmur
Vinduer Toramsvinduer med to og tre glass i rammen. Takvinduer og takluker
Dører Tofløyet fyllingsdør med vindusfelt
Tak Valmtak tekket med enkeltkrum tegltakstein
Piper To teglsteinspiper

1790
Oppført for arsenalets kontorer og håndverksverksteder for Intendanturen
1830
Ant. forhøyet til 2 1/2 etg. Ombygget til nåv. halvvalmete tak
1911
Reparert, ominnredet og oppusset til kontorer for Generalintendanturen
1980
Sammenbygd med inv.nr. 38 med en innbygget bro
1987
Disponert av Forsvarsdepartementet

Ingen treff