Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0033 Retts- og parolebygning

Inventaropplysninger   
Inventarnavn Retts- og parolebygning
Inventarnummer 0033
Byggeår 1834
Arkitekt B. N. Garben
Opprinnelig bruk Underoffisererskole, senere brukt av den militære rett og for parolegivning (orienterings- og instruksjonsmøter)
Nåværende bruk P.t. uten bruk. Må totalrehabiliteres.
Antall etasjer 1 samt mezzanin, loft
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør og interiør. Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.
Vernebegrunnelse Kavli karakteriserer bygningen slik: «En slik vindusinndeling [med lave vinduer i loftsetasjen] har også den lille Retts- og parolebygning, som ligger i nærheten av Ingeniørboligen. Her ser det ut som Garben har moret seg med å lage virkelig arkitektur, for det lille, enkle, upretensiøse midtgangshuset, som er strengt symmetrisk både i plan og fasader, har en mektig pusset inngangsportal med skrånende, egyptiserende sidevanger og trekantet gavl over. Den er meget dominerende og sprenger fullstendig den arkitektoniske helhet med sine dimensjoner. Den i og for seg velproporsjonerte portal hadde nok passet bedre enten på Kasernebygningen eller Underoffisersskolen, som mangler enhver slik forskjønnelse.» Bygningen føyer seg inn i den lille gruppen av upussede teglbygninger som Garben tegnet utenfor Citadellet. Gruppen innbefatter muligens også 0032 Ingeniørboligen, dersom denne opprinnelig har stått i blankmur. Gruppen har en annen karakter enn det Garben tegnet innenfor Citadellet.
Eksteriør  
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Grunnmur av spekket granitt. Øvre del rettet av med tre teglskift. Trebjelkelag med luftet kryperom.  
Bæresystem Hulmur av teglstein. Trebjelkelag, bordgulv og bordhimling.  
Vegger Hulmur av teglstein, utvendig spekket. Kileformede, rette overdekninger over vindusåpninger. Inne finner man pussede flater, porøse plater og tapet. Enkel frontispis med trukne, pussede profiler over døren på avsmalnende, egyptiserende sidevanger. På frontispisen Carl Johans kronede monogram, årstallet 1835 på frisen under. Forøvrig har huset dekorative elementer i teglforband og murte overdekninger.  
Vinduer Første etasje: krysspostvinduer med sprosse i nederste ramme. Innvendige varerammer. På baksiden et halvsirkelformet vindu med en sprosse i hver ramme. Annen etasje: sidehengslede toramsvinduer med en vertikal sprosse i hver ramme.  
Dører Tofløyet ramtredør med fire frisede trefyllinger i høyden. Dobbelt ramtre/slaglist i gangfelt. Vindusfelt over med diagonalt kryssende sprosser.  
Tak Rød, enkeltkrum tegl. Gammel type. Takrenner og nedløp av zink.  
Piper Det er to teglsteinspiper i bygget, men disse er ført sammen på loftet slik at det bare er én pipe over tak.  
Annet RA tegningsarkiv 94-1620, 94-1621, 94-1622, FB arkiv  

1 Garbens originaltegning, som ifølge Kavli (note 119) skulle tilhøre Fredriksten Ingeniørdetasjement (her omtalt som Vollmesterarkivet), har ikke vært å finne på festningen.

1834
Oppført etter Garbens tegninger. 1 (Kavli 1963: 376)
1842
Bygningen beskrives oppført av murstein på gråsteinsfundament, i én etasje med mezzanin, inneholdende en liten gang samt undervisningslokale og parolestue. I revetementsmuren var det innredet latrine. (Statens eiendommer)
1880
Bygningen nå benyttet som verksted av depotavdelingen. (Statens eiendommer)
1896
Bygningen nå i bruk som øvingslokale for musikkelever og som bibliotek. I de tre hvelvingene i revetementsmuren var det to priveter og et vedskur. (Statens eiendommer)
1922
Innredet til kontor for distriktsintendanten. Et rom avdelt i to med en lettvegg. (Statens eiendommer)
1961
Ny hoveddør. Maling av vinduer. Soppsanering. (Vollmesterarkivet)
1965
Ny elektrisk hovedledning. (Vollmesterarkivet)
1968
Hovedreparasjon av tak. (Vollmesterarkivet)
1977
Utskiftning av tre vinduer. (HER)
1979
Gangen oppusset med bl.a. plater i tak. Tre vinduer utskiftet. (Vollmesterarkivet)
1981
Bygningen fikk en generell oppgradering og rehabilitering i forbindelse med at Hærens Forvaltningsskole flyttet til Fredriksten. (kilde: siv.ark. Per Stenseth)

Ingen treff