Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1122 Nedre tenaljeport

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nedre tenaljeport
Inventarnummer 1122
Byggeår 1760
Opprinnelig bruk Festningsport
Nåværende bruk Festningsport
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele portkonstruksjonen
Vernebegrunnelse Inngangen til festningen fra byen.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Klassisistisk huggenstensport med rundbuet åpning mellom pilastre som bærer arkitrav og gavlfelt. Inn- og utside har tilnærmet samme utforming, begge sider med Fredrik Vs kronede monogram i gavlfelt og årstallet 1760 fordelt på feltene mellom buen og arkitraven. Portrom og hvelv murt av teglsten i kalkmørtel.  
Vegger Portomramning med fronton på begge sider. Krone og monogram i fronton på begge sider av porten.  
Annet RA tegningsarkiv: 94-1906, Folio II, utsnitt, 94-1448 utsnitt  

1756
Arbeidet med Nedre tenalje påbegynt. Murmesteren, Joh. Gotfr. Peltz, fikk også oppdraget med å lage porten gjennom tenaljen. Han begynte samme år å ta ut stein til porten i Skakkestadberget. Den ble bragt til Halden for der å bli tilhugget. (Widerberg 1963: 160)
1757
Hele sommeren ble det minert ut stein til porten i Skakkestadberget. (Widerberg 1963: 160)
1758
Peltz begynte på fundamentmuren for porten. Samme år ble det kjørt frem 70 lass stein fra Skakkestadberget og 16 lass hjørnestein, som var brutt på Idd. Tre mann av garnisonen var kommandert til steinhuggerarbeide hos murmesteren. (Widerberg 1963: 160)
1759
Peltz gjorde fundamentmuren for porten ferdig. Men en brann i byen ødela 2/3 av de tilhugne portsteinene. Utvalget måtte derfor suppleres med tilsvarende stein. (Widerberg 1963: 160)
1760
Porten ble ført opp av huggen stein så langt at portbuen ble sluttet og steinen med årstallet satt inn. Buen for porthvelvingen ble også ført opp. (Widerberg 1963: 160)
1761
Resten av steinarbeidet utført. (Widerberg 1963: 160)
1762
En maler fikk 14 riksdaler for å stryke steinporten for den nye tenalje tre ganger med oljefarge og forgylle sifferet og årstallet. (Widerberg 1963: 160)

Ingen treff