Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1090 Retransjementets kontreeskarpe og glacis

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Retransjementets kontreeskarpe og glacis
Inventarnummer 1090
Byggeår 1710–11
Opprinnelig bruk Befestet våpenplass
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordvoll med torvsatt brystvern med bakmur murt i bruddstein. Steinsatte veiåpninger mot nord og syd. Delvis med oppfylt dekket vei.  
Annet FB arkiv, NRA KHB m3-6 2, KHB m3-6 3  

1703
Kommisjonen av 1703 foreslo en rekke forbedringer på Fredriksten, bl.a. av utenverkene. Ifølge kommisjonsforslaget skulle en ny kontreskarpe bygges utenfor det påtenkte redangverk, Enveloppen. (Widerberg 1963: 93, 150) Etter planen skulle den nye kontreskarpe sluttes til hovedfestningen ved den såkalte Nedre tenalje (dvs. 1078 Nedre batteri) og Materialgården sløyfes. (Widerberg 1963: 108)
1710
I motstrid med dette forslaget begynte man i 1710 å arbeide med å føre kontreskarpen omkring Materialgården. Lynetten skulle beholdes som et lite batteri midt i linjen, og Materialgården skulle tjene som en stor våpenplass (place d'armes) i den dekkede vei. (Widerberg 1963: 108)
1710 - 1711
Det ble satt 24 tylfter palisader omkring Materialgården, antagelig på stykket mellom Lynetten (1092) og høyre fløy av de Tettauske verker (1089). I 1711 begynte arbeidet med stykket mellom Nedre batteri og Lynetten. På dette stykket ble det bygget en kontreskarpe, formet som et redang- eller tenaljeverk, bestående av en dekket vei med et foranliggende glacisformet jordbrystvern. Fra den dekkede vei førte et par trappetrinn opp til en palisade-besatt bankett for skyttere. (Widerberg 1963: 108)
1713
Til en ny port i den nye kontreskarpen ble det bl.a. brukt 6 alen lange og 4½ tommer tykke eikeplanker. Porten med tre knapper og Kongens monogram ble malt samme år. (Widerberg 1963: 109) Porten eksisterer ikke lenger.

Ingen treff