Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1090 Retransjementets kontreeskarpe og glacis

Inventaropplysninger
Inventarnavn Retransjementets kontreeskarpe og glacis
Inventarnummer 1090
Byggeår 1710-11
Opprinnelig bruk Befestet våpenplass
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus 1
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Jordvoll med torvsatt brystvern med bakmur murt i bruddstein. Steinsatte veiåpninger mot nord og syd. Delvis med oppfylt dekket vei.
Annet FB arkiv, NRA KHB m3-6 2, KHB m3-6 3

1703
Kommisjonen av 1703 foreslo en rekke forbedringer på Fredriksten, bl.a. av utenverkene. Ifølge kommisjonsforslaget skulle en ny kontreskarpe bygges utenfor det påtenkte redangverk, Enveloppen. (Widerberg 1963: 93, 150) Etter planen skulle den nye kontreskarpe sluttes til hovedfestningen ved den såkalte Nedre tenalje (dvs. 1078 Nedre batteri) og Materialgården sløyfes. (Widerberg 1963: 108)
1710
I motstrid med dette forslaget begynte man i 1710 å arbeide med å føre kontreskarpen omkring Materialgården. Lynetten skulle beholdes som et lite batteri midt i linjen, og Materialgården skulle tjene som en stor våpenplass (place d'armes) i den dekkede vei. (Widerberg 1963: 108)
1710 - 1711
Det ble satt 24 tylfter palisader omkring Materialgården, antagelig på stykket mellom Lynetten (1092) og høyre fløy av de Tettauske verker (1089). I 1711 begynte arbeidet med stykket mellom Nedre batteri og Lynetten. På dette stykket ble det bygget en kontreskarpe, formet som et redang- eller tenaljeverk, bestående av en dekket vei med et foranliggende glacisformet jordbrystvern. Fra den dekkede vei førte et par trappetrinn opp til en palisade-besatt bankett for skyttere. (Widerberg 1963: 108)
1713
Til en ny port i den nye kontreskarpen ble det bl.a. brukt 6 alen lange og 4½ tommer tykke eikeplanker. Porten med tre knapper og Kongens monogram ble malt samme år. (Widerberg 1963: 109) Porten eksisterer ikke lenger.

Ingen treff