Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1116 Overbergets gårdsrom

Inventaropplysninger
Inventarnavn Overbergets gårdsrom
Inventarnummer 1116
Byggeår 1697
Opprinnelig bruk Gårdsrom
Nåværende bruk Gårdsrom
Vernestatus 1
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Åpent gårdsrom med adkomst til 1062 og sortiport til søndre tenalje. Kuppelsteinsdekke. Brønnen er utsprengt i fjell, overdekket med jernbaneskinner og betong, med en luke av stål på toppen.
Annet RA tegningsarkiv: 94-1511, 94-1445, 94-1597

1697
Overbergets yttermurer i det vesentlige ferdigstilt. Gårdsrommet kom dermed til å fremstå som det omsluttede rommet mellom murene. Tenaljen er inntegnet på kart fremlagt ved besiktigelsesforretningen i 1701 (gjengitt hos Widerberg 1963: 85).
1898
Jernrekkverk oppsatt omkring brønnen.
1902 - 1903
I forbindelse med at Overberget ble oppgradert til et moderne anlegg ble det nye dekningsrommet for tårnkanonen bygget i gårdsrommet. Tvers over gårdsrommet ble det oppført en 1 m tykk bruddsteinsmur ca. 10,5 m lang og i en avstand av 6 m fra losjementsbygningen. Brønnen ble sprengt dypere og overdekket. (Widerberg 1963: 268ff)

Ingen treff