Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1084 Enveloppen IV

Inventaropplysninger
Inventarnavn Enveloppen IV
Inventarnummer 1084
Byggeår 1709
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus 1
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Utenverk oppført av bruddstein med torvsatt bakmurt brystvern og sortieport.
Annet FB arkiv

1703
Kommisjonen av 1703 foreslo en rekke forbedringer på Fredriksten, bl.a. av utenverkene. Det ble bl.a. lagt til grunn at Ravelinet (1082) og kontreskarpen mot øst (1086) ikke kunne dekke foten av hovedfestningen på denne siden. Kommisjonen foreslo derfor oppført et redangverk (et sagtakket verk) med samme høyde og tykkelse som det bestående ravelinet. (Widerberg 1963: 93) Verket figurerer senere som Enveloppen i budsjettforslaget, og er oppført i perioden 1706-09. (Widerberg 1963: 97) Betegnelsene Enveloppen I og II kom imidlertid til først i forbindelse med oppgraderingen av anlegget i 1902; dengang var det E.s 1. og 2. redang. (Om navnetradisjonen for disse verkene: jfr. Munthe 1906: 485)
1708
Etter at Enveloppen I, II og III (hhv 1059, 1060 og 1062) stort sett var fullført, kom turen til Enveloppen IV i 1708. Muren fikk en samlet lengde av 180 alen og ble laget 5 alen tykk i ansatsen. I en lengde av ca. 78 alen går denne muren rettlinjet i forlengelse av 3. redangs venstre fase. På denne strekningen måtte de på grunn av fjellets varierende høyde lage tre avsatser på muren. Foran denne linjen ble fjellet sprengt bort i 6-10 fots høyde, så at mur- og fjellhøyden sammenlagt ble 15-16 fot. Resten av muren består av to linjer som danner en inngående vinkel. Fjellet foran disse linjene ble ikke sprengt bort. Muren er, hvor den slutter seg til 1075 Nordre kurtine, 10 fot høy I den inngående vinkel er den 9 fot høy og i vinkelen der den støter sammen med Enveloppen III, er den 12 fot høy

Ingen treff