Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1110 Stortårnets kontreskarpe og glacis

Inventaropplysninger
Inventarnavn Stortårnets kontreskarpe og glacis
Inventarnummer 1110
Byggeår etter 1703
Opprinnelig bruk Del av forsvarsanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus 1
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråsteinsmurt kontreskarpe med torvsatt brystvern, omgivende glacis. Grind i kontreskarpen utenfor tårnets port.
Annet NRA GK 160

1683
Til tårnet ble det tilføyd «to små verker på fiøyene». (Widerberg 1963: 78)
1687 - 1691
Et palisadert ravelin anlagt utenfor tårnet mot festningen, altså foran porten. Dette ble i 1691 utvidet til «en stor Ravelin med Palisadering», som stod «i Bulverk af Langtømmer» da grunnen ikke tillot nedramming. Samtidig ble i dette ravelinet også oppført «en Bankett, som et Batteri». (Munthe 1906: 435)
1703
1703-kommisjonen foreslo, da tårnet ikke hadde noen annen dekning ved foten enn palisaderingen, at det ble lagt en palisadert kontreskarpe omkring hele tårnet. (Widerberg 1963: 95) Dette ble aldri konsekvent gjennomført, men dagens kontreskarpe og glacis er muligens en delvis realisering av denne planen, muligens en videreføring av det palisaderte ravelinet. (Widerberg 1963: 109)
1789
Forslaget om utbedring av det lenge ødelagte glaciset omkring Stortårnet godkjent. (Widerberg 1963: 202)

Ingen treff