Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054-4 Kommandoplass

Inventaropplysninger      
Inventarnavn -4 Kommandoplass
Inventarnummer 1054
Byggeår 1903-1905
Opprinnelig bruk Kommandoplass, ledelse av batterienes beskytning.
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kommandoplassen
Vernebegrunnelse Del av bastionen
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Oppført i gråsten og betong, overdekket med et papptekket tak. Tilhørende artilleristandplasser.  
Annet RAk/94-1497  

1903
På taket av hvelvene ble det laget fire standplasser for feltkanoner. På taket over østre ende av Overkongens østre hvelving ble det oppført en overdekket kommandoplass med 2,2 m innvendig diameter, høyde 2 m og murtykkelse 2 m. Kommandoplassen ble overdekket med et 3 cm tykt stålskjold. Ved talerør og heisinnretning ble den satt i forbindelse med telefonrommet som ble anlagt i østre hvelving (Widerberg 1963: 265)
1904
Befestningsanlegget avlevert til festningsartilleriet i alt vesentlig ferdig stand. Ved besiktigelsesforretningen ble det påpekt at de åpne feltkanonstandplassene på Overkongen og Overberget var sterkt utsatt nettopp fra den kanten de skulle virke mot. (Widerberg 1963: 270)
1905
Som følge av Karlstad-forliket ble nyere skyts fjernet fra Fredriksten, inklusive det feltskyts som stod oppsatt på Kongens bastion. (Widerberg 1963: 277f) Det er ikke kjent om kommandoplassen også ble berørt av overenskomsten, men den opprinnelige stålkuppelen er ihvertfall erstattet med et papptekket tak i ettertid.

Ingen treff