Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1129 Kommandantens hage

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandantens hage
Inventarnummer 1129
Byggeår Før 1701
Opprinnelig bruk Lysthage
Nåværende bruk Del av parkanlegg
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele parkanlegget
Vernebegrunnelse Kommandantens hage er en viktig del av festningens kulturhistorie. Med bakgrunn i tilgjengelig tegningsmateriale m.m. bør det være fullt mulig å rekonstruere hagen slik den var i en gitt periode.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Ukjent  
Annet Dronningens håndbibliotek, København, JMA atlas. NRA: KBK XVIII 32 a, KG I 331, KHB m3-17, KHB m3-3, Ra I d 6. RA tegningsarkiv: 94-1448, 94-1906 Foliobind II  

1701
Hagen vises på et kart fra dette året som et typisk renessanseanlegg, rettvinklet i hovedform og oppdelt i ni kvarterer som igjen er symmetrisk oppdelt. På mange av kartene utover 1700-årene er denne hagen inntegnet, alltid sammen med tre rektangulære karuss-dammer og en liten grønnsakhage, som også har rektangulær form. Dammene skal etter gammel tradisjon være fra tiden da festningen hadde eget teglverk, og var fremkommet ved at man hadde gravet etter leire her. Oppdelingen av selve hovedhagen varierer på kartene mellom denne rektangulære oppdelingen og en oppdeling i rombeformede kvarterer. (Kavli 1963: 335)
1757
Fra dette året finnes et prosjekt til et lysthus. Det gjenfinnes på en tegning av Thomas Fearnley fra 1824. (Kavli 1963: 335)
1811
Av en blyanttegning av H.A. Grosch fremgår at det langs veien opp til hagen var hekker av bærbusker eller frukttrær. (Kavli 1963: 335)
1819
På et kart av Garben i Statens kartverk ses kommandanthagen slik den må ha vært i 1819, oppdelt med to kryssende ganger. Et tidligere kart i Statens kartverk viser også de to hovedgangene, men her er hvert kvarter igjen oppdelt med diagonale veier. (Kavli 1963: 335)
1960
Kommandanthagen nedlagt og omdannet til gresslette – del av park.

Ingen treff