Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1098 Borgerskansens vestre bastion

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Borgerskansens vestre bastion
Inventarnummer 1098
Byggeår 1754
Arkitekt Michael Sundt
Opprinnelig bruk Anlagt som retrett for byens borgere og for den del av garnisonen som var forlagt i byen og i barakken i Borgerskansen
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele verket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Jordfylt bastion oppført av bruddsteinsmur.  
Annet NRA KG I 69, RAk/94-1448  

Forslag in vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele skansen

Kommentar

Del av festningsverket

1675
Nå fikk Borgerskansen det omfang og den form som den i det vesentlige har bevart til idag, men var oppført som et tenaljert palisadeverk. (Munthe 1906: 328)
1689
Borgerskansens palisader delvis avløst av en grov løsmur, som i en tenaljert linje førte fra Dronningens søndre til Prins Georgs vestre fase. Muren ble dekket med et brystvern av torv (Munthe 1906: 432, Widerberg 1963: 78)
1705
Den nye barakke (senere kalt Den gamle barakke) oppført langs 1099 Borgerskansens nordvestre kurtine, parallelt med den nåværende vei gjennom skansen. Husets søndre ende lå bakom 1098. Dette var et langt, laftet tømmerhus i to nivåer (pga. terrengets helning) under et felles saltak, på grunnmur av kampestein brutt i skansen. (Munthe 1906: 488; Widerberg 1963: 105f) Barakken var helt revet i 1808. (Widerberg 1963: 205)
1716
Ytre Borgerskanse stormet av en svensk tropp, og ble etter dette liggende som ruin. (Widerberg 1963: 156) Det kan imidlertid også se ut til at Indre skanse ble rammet, i og med at det i ettertid tales om muligheten for at «resten av Borgerskansen kan bli bygd opp igjen med løse steinmurer, slik som den nå er». (Widerberg 1963: 156)
1744 - 1748
Michael Sundts forslag fra 1729 om gjenoppbygning av Borgerskansen omsider approbert av kongen 20. april 1744. Arbeidet ble gjennomført etter planen over de følgende fire år. I løpet av de fire årene ble det under murmester Dührings ledelse ført opp 26.850 al3 gråsteinsmur. (Widerberg 1963: 158) Av en tegning fra 1746 (NRA KG I 69) fremgår det at vestre bastion var blitt oppmurt i året 1745.
1749
En grunnmurt corps de garde (†) oppført i bastionen, samme sted hvor dagens 0032 Ingeniørboligen ligger. Dette år begynte man også å fylle på jord til vollganger og banketter og å forsyne murene med torv (Widerberg 1963: 159)
1752
To bastioner regulert og planert og den tredje gjort nesten ferdig. Med anlegg av brystvern kom de så langt de kunne med 10.000 torv levert av bøndene på Idd. (Widerberg 1963: 159)
1754
Arbeidet med torvsettingen avsluttet. (Widerberg 1963: 159)
1775 - 1790
For å sikre mot en surprise ble murene forhøyet flere steder, dels ved sprengning ved forten av muren, dels ved påmuring. (Widerberg 1963: 195)
1789
For å sikre resterende murer mot en surprise, ble en 12 fot bred og 2-3 fot dyp forgrav etablert i en lengde av 264 alen. (Widerberg 1963: 195) Det vites ikke hvilke av Borgerskansens verker denne forgraven ble etablert foran.
1826
Ved brannen 18. juni ble samlige bygninger i Borgerskansen nedbrent, således også corps de garden i Vestre bastion. (Statens bygninger)
1827
0032 Ingeniørboligen oppført, delvis på tuftene av den nedbrente corps de garden (Kavli 1963: 376)

Ingen treff