Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054-2 Kongens bastion / Overkongens østre hvelving

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kongens bastion / Overkongens østre hvelving
Inventarnummer 1054
Byggeår 1688
Opprinnelig bruk Bombefri forlegningshvelving
Nåværende bruk Forsamlingslokaler («Kongshallene»)
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele hvelvingen
Vernebegrunnelse Del av bastionen
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Kasematt av teglmurt tønnehvelv med stikkapper. Over hvelvingen er 1905-kommandoplassens opprinnelige stålkuppel erstattet med et papptekket tak. Artilleristandplasser fra 1905.  

1688
Kongens østre hvelving bygget, som tønnehvelv Mursteinshvelvet var 30 alen langt og hadde syv forsterkningsringer. Tykkelsen av hvelvet var fem stein. Gråsteinsmuringen over hvelvtoppen var 4½ alen tykk. Den øvre planumsbredde – inklusive yttermurene – var 18 alen. Over hvelvingen ble det lagt et tak (Widerberg 1963: 69, Munthe 1906: 420).
1696
Over både østre og vestre hvelving ble det lagt et skurtak. (Widerberg 1963: 71, Munthe 1906: 420)
1701
Hvelvingen omtales slik i en samtidig inventarbeskrivelse (modernisert): [Kongens bastion] har to bombefri hvelvinger. Disse er avdelt med et mellomgulv av gode furubjelker, bekledd med bord, til losji for noen av folkene. I hver hvelving er en skorstein. Jordgulvet er delvis belagt med bord. Dører og vinduer er alle av jernplater, og innvendig er to par dører av planker. Batteriet over hvelvingene er lagt av godt tømmer og planker, over dette et provisorisk bordtak. Brystvernene er kledd med torv, alt er i meget god stand. (Munthe 1906: 420)
1703
1703-kommisjonen uttalte at Kongens hvelvinger bør gjøres 1½ alen tykkere, slik at de når opp i 8 fots tykkelse. Skuret over batteriet foreslår kommisjonen fjernet, fordi skytset er ubrukbart inntil denne bygningen er revet. Ved brann ville hele festningen settes i fare. (Widerberg 1963: 92)
1716
Etter bybrannen d.å. ble hvelvingene innredet til oppbevaring av proviant etc (Widerberg 1963: 110)
1726
Nytt skur bygget over hvelvingene. (Widerberg 1963: 134) For skyteåpningene ble det laget dobbelte luker, og skuret ble kledd med høvlede bord. Skuret måtte repareres med stor kostnad i 1737, 1746 og 1759. (Widerberg 1963: 134)
1826
Ved brannen 18. juni strøk skurbygningene på Overkongens og Underkongens batterier med. (Widerberg 1963: 226) Kommisjonen som ble nedsatt etter brannen foreslo skurbygningen over Overkongen gjenreist som et rent skurtak, fordi man ikke hadde vunnet gode nok erfaringer med avdekking med bjerkenever. (Widerberg 1963: 229)
1842
De tre hvelvingene under Overkongen og Underkongen var innrettet til kornloft, barakke i tilfelle av beleiring og ensomt fengsel. (Statens eiendommer)
1880
Hvelvingen under Overkongens batteri ble nå benyttet til oppbevaring av arsenalsaker, de to andre var ute av bruk. (Statens eiendommer)
1901
I forbindelse med etablering av batteri ble skurtaket over hvelvingene fjernet. Hvelvenes overflate ble utjevnet med betong og sementpuss og dekket med et 2 cm tykt asfaltlag. På taket over østre hvelving ble det oppført en overdekket kommandoplass med 2,2 m innvendig diameter, høyde 2 m og murtykkelse 2 m. Kommandoplassen ble overdekket med et 3 cm tykt stålskjold. Ved talerør og heisinnretning ble den satt i forbindelse med telefonrommet som ble anlagt i hvelvingen. Forøvrig ble hvelvingen innrettet med sengeplasser for 45 mann. (Widerberg 1963: 265)
1989 - 1990
1054-1 og 1054-2 istandsatt som selskapslokaler («Kongshallene»). Overdratt til Forsvarets bygningstjeneste i 1991. (Halden Arbeiderblad 11.41991)

Ingen treff