Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1083 Ravelinets tenalje

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ravelinets tenalje
Inventarnummer 1083
Byggeår 1785
Opprinnelig bruk Dekning av Ravelinporten og Lynetten
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus 1
Verneomfang Hele verket
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Tenaljert utenverk oppført av bruddstein med bakmurt torvsatt brystvern.
Annet RAk/94-1448

1784 - 1785
I bygningsprosjektet for 1784 beskrives en forfalt halv-redutt i den inngående vinkel mellom Underdragen og Enveloppen [Enveloppen her brukt som fellesbetegnelse på den lange tenaljerte linje mellom Overdragen og Nordre kurtine, jfr. Munthe 1906: 485]. Her foreslås det isteden å anlegge et tenaljeverk, dels for å oppnå bedre defensjon, dels for bedre å dekke festningens hovedinngang (1120 Ravelinporten), dels for å gi den like ovenfor liggende Halve måne (1092 Lynetten) en horisontal og tilstrekkelig indre defensjon. Arbeidet ble utført året etter. (Widerberg 1963: 198)

Ingen treff

Fant du det du lette etter?