Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0755 Veier (brostein)

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Veier/plasser, brostein
Inventarnummer 0755
Byggeår 1670 og senere
Opprinnelig bruk Adkomst
Nåværende bruk Adkomst
Vernestatus Fredet og verneklasse 2
Verneomfang All brolegging fredet. Brostein utenfor Citadellet har verneklasse 2.
Vernebegrunnelse Det må anses som sannsynlig at bare broleggingen innenfor Citadellet har lang historisk tradisjon. Det synes derfor riktig å differensiere vernet.

1670
Tradisjonen med steinsetting av gaten fra Østre – til Vestre kurtineport går helt tilbake til dette året (Munthe skriver året etter), da strekningen fra Østre kurtineport ned til 0004 Nedre magasin ble steinsatt. Den gang bruktes såkalt kuppelstein til brolegning. (Widerberg 1963: 47; Munthe 1906: 303)
1691
Resten av veien gjennom festningen steinsatt, «helt udenfor Vestre Port». (Widerberg 1963: 74; Munthe 1906: 428)

Ingen treff