Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 10 Hovedfortet/ Vestre gravtambur

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 10 Hovedfortet/ Vestre gravtambur
Inventarnummer 0001
Byggeår Før 18571
Arkitekt Ing.kpt. Theodor Broch
Opprinnelig bruk Forsvar av Hovedgraven
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Jordgulv
Bæresystem Bær ende bruddstenskonstruksjon. Tamburen har apsidal grunnplan og utgår radiært fra enveloppens kjelleretasje.
Vegger Vegger av bruddsten med horisontale kordonbånd i huggen granitt
Vinduer 21 infanteriskyteskår langs hele ytterveggen
Tak Murstenshvelv tekket med asfalt og takpapp

1 Er nevnt i den tidligste kjente inventarbeskrivelsen fra 1850-tallet, avsluttet 1857 (Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementet, boks 76: inventarbeskrivelse for perioden 185557)

1857
Denne og to andre tamburer (søndre og østre) oppført til forsvar av Hovedgraven. Tamburene var omgitt av en forsenket grav med kontreeskarpe av tørrstensmur med dekksten av granitt.
1880
De to øvrige tamburer overgravet i forbindelse med anlegg av Hovedbatteriets ryggvoll. Kom etter dette til å fungere som kommunikasjonsganger.

Ingen treff