Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0617 Brønn bak 0060

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn bak 0060
Inventarnummer 0617
Byggeår Ukjent, men før 18811
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Brønnen er utgravet og utmurt. Overdekket med bølgeblikk.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap.

Kommentar

Brønnen anses ikke å ha den samme verdi som 0615 og de spesielle brønnene ved Hovedfortet og Havnefortet (hhv. 0611 og 0612).

1 Muligens samtidig med Havnehuset. Dersom den antagelse som fremsettes i fotnote under 0615 er feil, fremstår det mest sannsynlig at det «Vandbassinet» som nevnes i Theodor Brochs inventarbeskrivelse fra 1846 dreier seg om 0617: I 1881 omtales en brønn «nordvest for Havnehuset» som skal være «6,3 m lang, 3,1 m bred og 1,9 m dyb», m.a.o. nærmest et basseng. 0617 har idag ikke denne lengden, men synes ellers å stemme noenlunde overens i målene.

-

Ingen treff