Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0028 Lagerbrakke

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lagerbrakke
Inventarnummer 0028
Byggeår 1940–45. Tyskbygget
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Kaldlager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur i betong; gulv støpt på kult
Bæresystem Bindingsverkskonstruksjon. Betong innkjørselsrampe 2,5 m bred. Trebjelkelag
Vegger Bindingsverk med utvendige panel-lemmer. Innvendig panelt. Arbeidsrommet har ny isolasjon og panel på vegger og himling.
Vinduer Nyere, smårutede toramsvinduer.
Dører En tofløyet port i full vegghøyde; tre enkeltfløyede inngangsdører.
Tak Saltak tekket med aluminiumsplater
Piper Murte piper og brannmurer

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Eks-tysk bruksbygning med relativt lav opprinnelighet. Liten antivarisk interesse.

1940 - 1945
Oppført på Bankløkken i Drøbak under okkupasjonstiden som del av en større bygning på ca. 300 m2.
1949
Den ene halvdel av ovenfornevnte brakke ble tilflyttet festningen, den andre havnet på Husvik. En tilsvarende brakke på Bankplassen var allerede delt og flyttet til Kaholmene som 0029 og 0030.
1950
Innredet arbeidsrom for reparasjon av lyskastere m.m. 7 x 4,9 m av totalarealet avdelt og påsatt innvendig panel. Innsatt vinduer, murt pipe og brannmur. Ny himling og arbeidsbenk med hyller og skap.
1987
Nytt tak i korrugal aluminium.

Ingen treff