Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0611 Overvannsbrønn m/pumpe v/0002

Inventaropplysninger
Inventarnavn Overvannsbrønn m/pumpe v/0002
Inventarnummer 0611
Byggeår 1897
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Utsprengt i bratt fjellvegg bak Havnefortet. Den forreste del er utført som tunnel, som mot veien er lukket med en teglstensvegg med portgang. Selve brønnen er nedsprengt i en dybde av 4 m under veien; 4 m bred og 5 meter lang. Over brønnen ligger et betongdekke og på denne er det oppstilt en pumpe, muligens opprinnelig. Brønnen er ikke i bruk.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele brønnen med teglstensvegg og portgang.

Kommentar

En uvanlig brønntype med meget høy opprinnelighet.

1 Ikke funnet nevnt i inventarbeskrivelser før 1908, men er sannsynligvis eldre i betraktning av at kommandantboligen må ha hatt en vannforsyning også før dette. En mulighet er dog at brønnen i haven syd for kommandantboligen (0613) kan ha fungert som brønn for boligen, og at 0610 er blitt gravet ut for å avhjelpe vannmangel i 0613. Det heter nemlig om sistnevnte i 1908 at den kun har vann høst og vår. Brønnene er noe irregulært omtalt i inventarbeskrivelsene.

1897
Brønnen utsprengt, muligens i forbindelse med endret bruk av 0002 Nordre fort

Ingen treff