Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0614 Brønn ved 0054 Depot

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn ved 0054 Depot
Inventarnummer 0614
Byggeår Ant. samtidig med verkstedbygningen (1898
Arkitekt 99) 1
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Brønn (ikke i bruk)
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gravet ut som en dyp grop i stigningen sørøst for 0055 Verkstedbygningen. Dekket over med bølgeblikkplater. Brønnen er ikke i bruk.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Mindre særpreget enn de mer forarbeidede brønnene ved Hovedfortet (0612) og ved Nordre fort (0611).

1898 - 1899
Antagelig gravet ut i forbindelse med byggingen av 0055 verkstedbygningen.

Ingen treff