Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0061 Badehus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Badehus
Inventarnummer 0061
Byggeår 1948
Opprinnelig bruk Badehus
Nåværende bruk Badehus
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Garderobehus av bordkledd bindingsverk med papptekket pulttak bakerst.
Bæresystem Badehuset har bærende stenderverkskonstruksjon. Foran dette ligger et tredekke på trebjelkelag på oppmurte steinpillarer mot fjell.
Vegger Panelt stenderverk
Vinduer To vinduer med faste rammer i frontvegg
Dører En labankdør til hvert avlukke
Tak Pulttak med papptekking

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Siste gjenværende representant for denne «ikke nyttepregede» bygningstypen på Kaholmene.

1 Forløperen til dagens bygning, som lå på samme sted, hadde betegnelsen «Badehus for kvinner» og var oppført 1907. (Inventarbeskrivelse ca. 1910, Kystartillerimuseet)

1948
Dagens bygning antagelig oppført.

Ingen treff