Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 4 Hovedfortet/ Østre hjørnekvadrant

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 4 Hovedfortet/ Østre hjørnekvadrant
Inventarnummer 0001
Byggeår 1849–56
Arkitekt Ing.kpt. Theodor Broch
Opprinnelig bruk Batteri for bombekanoner (aldri montert)
Ant. etg. 2
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Kjelleren under Kvadranten støter inn til kjellerne under Enveloppen og står ved kommunikasjonsganger i forbindelse med kjellerne under Gorgen og Kjernen.
Bæresystem Bær ende bruddstenskonstruksjon. Kvadrantene danner sammenslutningene mellom Kjernen og Enveloppen mot Gorgekasernen. Første etasje inneholder en kanonkasematt mot øst, hvorfra det er adgang til Enveloppen, samt tre mørke rom, opprinnelig bestemt til oppbevaring av ammunisjon. Annen etasje inneholder tre kanonkasematter og et ammunisjonsmagasin. Bordgulv på bjelker i alle rom, med unntak av et i 1. etg. som har betonggulv
Vegger Yttermurer av gråsten med cordon-bånd av granitt. Delevegger samt hvelv av teglsten.
Vinduer Nyere vinduer innsatt i embrasyrene.
Dører En tofløyet port leder fra kvadranten inn mot Enveloppen. Foran denne er det en tre-bro, og i kvadrantens mur er det åpninger for kjettinger, avsatt med henblikk på å kunne gjøre broen om til vindebro.
Tak Taket er utført av sten og betong og på dette et asfaltskikt. Mot syd er det på taket et jordbrystvern med indre murkant, overdekket med trepaneling og papp.

1856
Fortet tilnærmet ferdigstilt. Østr e hjørnekvadrant var tenkt å ha oppstilt tre stk. 7" bombekanoner, men disse ble aldri montert.
1867
Veggene innvendig spekket.
1871
Bruddstensmuren pinnet og spekket med «Cement».
1926
Alle innvendige murflater i fortet malt med limfarve. I Østr e hjørnekvadrant innsatt 8 nye toruters vinduer i 3. etg.
1959
Nytt oppforet tretak med bølgeblikktekking. Toalettrom for befal innredet i 2. etg. Pusserom for våpen og tørkerom for klær innredet i 1. etg.
1980
Reparert takoverbygg.
1982
Innredet konferanserom i Østr e tårnkammer.
Sprinkelporter «overalt anbragte».

Ingen treff