Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0615 Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603

Inventaropplysninger
Inventarnavn Reservebrønn Nordre Kaholmen v/0603
Inventarnummer 0615
Byggeår 1846?1
Opprinnelig bruk Brønn
Nåværende bruk Brønn
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bassenget ligger ved veien mellom 0059 Båtmannshuset/Sykestue og 0051 Torpedobatteriverksted. Er 14 m langt, 8 m bredt og 3,7 m dypt og overdekket av et støpt dekke. Forsynte torpedobatteriet, sykehuset og bade- og desinfeksjonsanlegget med vann.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele

Kommentar

Bassenget har hatt en viktig funksjon som drikke- og kjølevannsreservoar for installasjonene på Nordholmen. Betydelig alders- og demonstrasjonsverdi.

1 Er ihvertfall nevnt i inventarbeskrivelsen for 1908 (Kystartillerimuseet).

2 Bassenget stod ferdig 1902 iflg. arkivalia. (Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementets arkiv, boks 95). Det er imidlertid tegnet inn et «Vandbasin» også på et kart som refererer til inventarbeskrivelsen for årene 1878–81, gjengitt hos Nordhuus s. 20 uten referanse. Man finner også omtalt et «Basin» på Nordholmen i Theodor Brochs inventarbeskrivelse fra 1846 (Riksarkivet: OSCF, Ingeniørdetasjementets arkiv, boks 152). Dette kan tyde på at det har vært et basseng her allerede fra (før?) 1846, men at det ble utvidet ved etableringen av maskinstasjonen og torpedobatteriet.

1846
Et basseng på Nordholmen finnes omtalt i inventarbeskrivelse fra dette året.
1902
Bassenget utvidet (etablert? jfr. fotnote) for å skaffe vann til maskinstasjonen som i sin tur forsynte torpedobatteriet med strøm. Var også vannreservoar for torpedobatteriet, sykehuset og bade- og desinfeksjonsanlegget.
1921
Da Kaholmene ble knyttet til Follo kraftselskap ved høyspent kraftledning, forsvant behovet for maskinstasjonen og dermed også mye av behovet for vannbassenget.

Ingen treff