Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1019 Tennammunisjonsmagasin

Inventaropplysninger
Inventarnavn Tennammunisjonsmagasin
Inventarnummer 1019
Byggeår 1914
Opprinnelig bruk Siktestasjon for minevesenet
Nåværende bruk Ammunisjonsmagasin
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Magasinet består av en grube nedsprengt i fjell, overdekket med armert betong. I søndre ende en ståldør, sikteåpninger med metallskodder mot øst.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Inventaret reflekterer en utvikling, men har har på veien fra siktestasjon til tennammunisjonsmagasin samtidig tapt mye av sin opprinnelighet.

1914
Reserve siktestasjon for minevesenet oppført på Nordholmen, til avløsning for den midlertidige stasjonen ved inngangen til 1018 Torpedobatteriet. Stasjonen utført som murhus bygget inn i en utsprengt grube i fjellet. Grubens mål ca. 2 m dyp, 6 m lang og 5 m bred. Stasjonshuset var oppført av 1-stens mur, klinker (hårdbrent mursten) i sementmørtel og tak av armert betong. Dets innvendige mål var 4,3X3,5 m. Stasjonen hadde synsfelt fra Småskjær til Kopåsbryggen og inngikk i et system av siktestasjoner som omfattet Nordholmen, Hallangen, Bergholmen og Nesset, samt Hovedminestasjonen på Søndre Kaholmen (1007). Besiktigelsesforretning avholdt 1.9.1914.
1952
Siktestasjonen innredet til radarstasjon. Taket utbedret med betong og pålagt papp i asfalt. Gravet og sprengt antennekabel.
Omdannet til tennammunisjonsmagasin for torpedobatteriet.

Ingen treff