Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Brenselrom

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brenselrom
Inventarnummer 0005
Byggeår 1940
Opprinnelig bruk Lager
Nåværende bruk Lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong fundamenter og grunnmur. Støpt gulv på kult.
Bæresystem Bindingsverk. Er bygget vegg i vegg med 0008.
Vegger Bindingsverk med utvendig stående panel. Et rom for brannfarlige væsker har siporex innvendig kledning på vegger og eternitplater i tak. Rommet mot øst uten innvendig kledning. Et gammelt advarselsskilt fra «Norsk Brenselolje» på det østre dørbladet.
Vinduer To små enramsvinduer med fire ruter.
Dører To labankdører
Tak Pulttak tekket med bølgeblikk

Vern

Verneklasse

0

Vernets omfang

Kommentar

En enkel skurbygning av liten antikvarisk interesse.

1940 - 1945
Skal vær e bygget under krigen. Opprinnelig størrelse 7 x 4 m; senere utvidet med en «carport» - konstruksjon i forlengelsen av opprinnelig bygningskropp til en samlet lengde av 10,4 m.

Ingen treff