Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0053 Fjøsbygningen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fjøsbygningen
Inventarnummer 0053
Byggeår 1862
Opprinnelig bruk Fjøs
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av gråsten. Støpt gulv på kult i vestre rom, bordgulv i østre
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Fagmurt bindingsverk i østre rom (innvendig panelt), stenderverk i vestre. Hele bygningen har liggende utvendig panel.
Vinduer To på nordvegg hvorav ett uten ramme; tre på østre gavlvegg hvorav 1 (øvre) uten ramme; to mot syd hvorav ett gjenspikret.
Dører Tre gamle labankdører, i tildels svært dårlig forfatning.
Tak Panelt himling i østre rom; vestre rom åpent mot raftet. Saltak tekket med tegl.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

En av de eldste bygningene på Kaholmene. Inngår i en funksjonell sammenheng med 0052 Kommandantboligen. Preget av langt fremskredet forfall (to av åsene og øvre svill er brukket; endel panel er råteskadet).

1898
Festningen ble tildelt en hest, og deler av fjøset derfor innredet til stall for denne, med nytt bordgulv, fôrkrybbe og spilltøy. Elektrisk lys innlagt. Loftet over rommene ble brukt til oppbevaring av høy.
1921
Nytt gulv
1960
Bygningen i bruk som lager for båtutstyr, bl.a. for festningens robarkasser og BB-11. Har siden i mange år stått nærmest ubenyttet og i forfall.

Ingen treff