Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0803 Østre kai S. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Østre kai S. Kaholmen
Inventarnummer 0803
Byggeår 1892-94
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bryggen ligger på østsiden av Kaholmen og er oppført 1892-94 av bruddstensmur med en høyde over middervannstand av 1,6 m. Bryggen har en samlet lengde av ca. 50 m og søndre del er forsynt med dekkheller av huggen granitt. På denne del av bryggen fantes for anlegg av dampskip en utbygget plattform av tre i ca. 1 m bredde på tømmerbjelker innlagt i kaimuren. Vanndybden ved bryggen er ca. 1,8 m. På bryggeplanet finnes pullere av granitt. I bryggens nordende landgangstrapp med repos og hugne granitttrinn. Nord for denne løper en forstøtningsmur mot sjøen i forlengelsen av bryggefronten.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele kaianlegget med forstøtningsmur mot nord.

Arkivadresse for illustrasjoner: Riksarkivet, kat. 1256.2/01, pk. 111, omsl. «Damskipsbryggen Søndre Kaholmen 1850–1904»

Forsvarsmuseets arkiv: skuff C 7/1, «Dampskibsbrygge paa Østsiden av Søndre Kaholmen»

1892
Anlagt for å kunne betjene dampskip. Dampbåten «Olaf», som var i festningens tjeneste i mange år rundt århundreskiftet, hadde fast bryggeplass her, derav navnet Olafsbryggen. Opprinnelig lengde var ca. 48 m. Søndre del utbygget med en plattform av tre.
1929 - 1930
Frontmuren oppmurt og forankret med jern nedstøpt i sementmørtel. Langs bryggekanten er støpt en 1 m bred sementkant.
1949
Påsatt et 40 m langt og ca. 2 m bredt fenderverk av impregnert tre.

Ingen treff