Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005 Vestre strandbatteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vestre strandbatteri
Inventarnummer 1005
Byggeår 1848
Opprinnelig bruk Kanonbatteri til bestrykning av vestre seilled.
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet var opprinnelig oppført og bestykket som en pendant til 1004 Østre strandbatteri, kun med den forskjell at et mindre ammunisjonsmagasin var innrettet ved hver av batterifløyene. Begge batterier står i forbindelse med Hovedfortets gårdsrom ved en hvelvet kommmunikasjonsgang. Videre er det fra den nordligste av de overdekkede kasemattene inngang til et reversgalleri under hovedbatteriets voll. Galleriet flankerer stranden og strandbatteris yttermur.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Batteriet er sammen med sin pendant på østsiden (Østre strandbatteri), Havnefortet og Søndre batteri det eldste fortifikatoriske anlegg på Kaholmene. Det bærer sterkt preg av å ha blitt utfaset som forsvarsanlegg på et tidlig tidspunkt, partiell ombygning til lysanlegg og ikke minst av å ha kommet til å ligge delvis under Hovedbatteriets voll. Anlegget er i svært dårlig stand og idag avsperret for ferdsel.

1 Trafikken mellom Sundbrygga og Nordre brygge ble fra 1894 besørget av den elektriske fergen «Oscarsborg», den såkalte «Trikken», inntil den ble avrigget og omdannet til storbåt i 1901. (Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 63: protokollen «Forskjellige Oplysninger vedkommende Baate», pg. 6.) Båten hadde sin ladebrygge like ved Vestre strandbatteri.

1848
Batteriet bygget for 10 stk. 7" bombekanon M 1850 til bestrykning av vestre sund.
1870 - 1878
24 av Oscarsborgs 7" bombekanoner bygget om til 5½" riflede palliserkanoner ved Marinens verksted i Horten. Åtte av disse ble fordelt til Østre og Vestre strandbatterier, med fire til hver.
1875
Hovedbatteriets vestre fløy påbegynt. For å gi vollen sidestøtte ble det oppført en bruddstensmur tvers over midten av Vestre strandbatteri. Batteriets søndre del kom dermed til å bli overdekket.
1879
Ved ferdigstillelsen av 1008 Jeteen ble vestre sund avstengt, og det som var igjen av Vestre strandbatteri langt på vei overflødiggjort som forsvarsanlegg.
1893 - 1894
Den overdekkede del av batteriet omgjort til kraftstasjon for festningens såkalte «indre belysning» samt opprinnelig også for ladning av akkumulatorbatteriet til festningens elektriske ferge, som hadde sin ladebrygge ved 0802 Vestre kai. 1 De fem sydligste (overdekkede) kasemattene ble innrettet til maskinrom, akkumulatorrom og verkstedrom, samt vannbasseng for lysanlegget i den innerste kasematten. Forsvarsgalleriet ble innrettet til fyrrom og opplagsrom for kull.
1911
Murstensgulv lagt i reversgalleriets søndre del. Sydligste ledige kanonport omdannet til inngangsport for lysanlegget.
1913
Tre fortøyningsbolter satt opp ved strandbatteriet for skip som kom med kull til lysverket.
1921
To kanoner demontert. Den ene av de frigjorte kasemattene innrettet til trafokiosk for høyspent elektrisk kraftledning fra Follo elektrisitetsverk ved oppsetting av 1-stens murvegg med jerndør. Vindu med jerngitter anbragt i kanonporten. Den andre ledige kasematten innredet til verkstedrom for signalavdelingen.
1970
Et lager for radioaktive isotoper anlagt i nordre del av batteriet mellom kasemattdelen og inngangen til geværgalleriet.

Ingen treff