Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001/seksjon 7 Hovedfortet/kommunikasjonsganger

Inventaropplysninger
Inventarnavn seksjon 7 Hovedfortet/kommunikasjonsganger
Inventarnummer 0001
Byggeår 1848–58 samt på 1880-tallet
Opprinnelig bruk Kommunikasjonsganger
Nåværende bruk Kommunikasjonsganger
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kommunikasjonsganger til 1004 Østr e strandbatteri og 1005 Vestre strandbatteri utgår fra Hovedfortets gårdsrom. Nedgangene til gangene har trapper av granitt. Gangene har murstensvegger og –hvelv. Hvelvene er tekket med asfalt. Ved nedgangene i fortgården er det gitterporter og ved utgangen i batteriene er det plankeporter. Fra Diamantgraven mellom Enveloppen og Kjernen går det en gang under Enveloppen, gjennom den tidligere Søndre gravtambur. Her kommer den inn på Hovedbatteriets kommunikasjonsgalleri, som har forgreninger til batteriets magasiner, til 1003 Søndre batteri og til Hovedfortets grav. Det går også en gang fra Diamantgraven til Østr e gravtambur. Fra kjelleren i Østr e og Vestre hjørnekvadrant går det tilsvarende ganger til hhv. Østr e og Vestre reversgalleri.

1848
Ganger mellom Hovedfortet og Østr e og Vestre Strandbatterier utført.
1858
Ganger mellom Hjørnekvadrantene og Østr e og Vestre reversgalleri utført.
1875 - 1890
Kommunikasjonsgangene under Hovedbatteriet anlagt, med forgrening til Hovedbatteriet via Søndre gravtambur.

Ingen treff