Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1010 Vannbasseng og aggregatrom

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vannbasseng og aggregatrom
Inventarnummer 1010
Byggeår Vannbassenget: før 1892
Arkitekt Aggregatrommet: 1960-tallet
Opprinnelig bruk Vannbasseng / aggregatrom
Nåværende bruk Vannbasseng / aggregatrom
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bassenget består av fire murte, overhvelvede bassenger, to på hver side av gangen mellom Diamantgraven og Hovedbatteriets langsgående kommunikasjonsgang, under 6. travers. To og to bassenger henger sammen. Hvert basseng måler ca. 4,5 x 4,5 m og har en vanndybde av ca. 1/2 m. Aggregatrommet utgjør en del av kommunikasjonsgangen og rommer et nødstrømsaggregat for minefeltet.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Kommunikasjonsgangen og vannbassengene

Kommentar

Inventaret må betraktes som en del av Hovedbatteriet og vurderes som sådant.

Anlagt i sammenheng med etableringen av Hovedbatteriet, med andre ord i perioden 1875–92. Har tjent som beredskapsbrønn for kanonbetjeningen.
Etablert med nødstrømsaggregat for minefeltet da dette hadde lyskasterledestasjon i 1001 Hovedbatteriets travers 7.

Ingen treff