Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1015 Batteri «Fugleredet»

Inventaropplysninger
Inventarnavn Batteri «Fugleredet»
Inventarnummer 1015
Byggeår 1892
Arkitekt 93
Opprinnelig bruk Bestrykningsbatteri for minefeltet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet ligger på nordre Kaholmens østligste pynt og er delvis nedskåret i fjellet. Brystvernkretsen ligger 11,5 m.o.h. og har en frontlengde av 17 m. Mellom kanonstandene er oppført en travers av betong som er ca. 1,5 m høyere enn brystvernet. Denne gir dekning av et innfelt ammunisjonsmagasin og av kanonene i replistilling. Ammunisjonsmagasinet er 2,0 m langt, 1,2 m bredt og med en indre høyde av 1,6 m og har vært mulig a lukke med en dobbelt skyvedør (†) av jern på messingtrinser. Kanonene (†) var anbragt på rullebrisker som løp på en skinnegang (†). Det er muligens den ene av rullebriskene som fortsatt står i søndre ende av batteriet. På batteriets nordre fløy løper en sidemur hen til et bakenforliggende fjellparti; oppå og foran muren er det anbragt en jordtravers til dekning mot øst. Fra batteriets vollgang løper det også en 3 m bred vei ned til sjøen.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Hele batteriet inklusive kanonbrønn for luftvernstillingen litt øst for batteriet.

Kommentar

Første batteri på Kaholmene oppsatt med hurtigskytende kanoner. Mindre militær betydning enn tilsvarende anlegg på Kopås og Husvik.

1893
«Fugleredet» oppsatt med to 57 mm hurtigskytende Finspong-kanoner L/45 som bestrykningsbatteri for minefeltet.
1895
Finspongkanonene overført til «Ekornredet» (1017) på vestsiden av Nordre Kaholmen og «Fugleredet» oppsatt med to nye 57 mm Cockerill-kanoner, av samme type som i batteriene på Nesset og Husvik.
1916
Batterikommandoplass (1016) oppført nord for batteriet.
1934
Forsvarsordningen av 1934 innebar at alt skyts 57 mm og mindre skulle utfases, dvs. holdes i mobiliseringsberedskap inntil de fremskutte anleggene var ferdigstilt.
1940 - 1945
Kanonene fjernet i løpet av krigen
1950
En 40 mm L/60 luftvernstilling montert rett ved siden av batteriet. Muligens ble det også montert to 8,8 cm ubåtkanoner i selve batteriet (kilde: Jan Erik Fjørtoft).

Ingen treff