Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0054 Depotbygning

Inventaropplysninger
Inventarnavn Depotbygning
Inventarnummer 0054
Byggeår 1862-1863
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Depotbygg
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur i bruddsten
Bæresystem Bærende teglstenskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag; i 1. etg. av 2½", i loftsetasjen. av l½" tykke bord.
Vegger Vegger i 2½-stens mur (60 cm), utført som hulmur med luftåpninger, utvendig fuget og innvendig brettskurt. Ventilasjonsrister på ytterveggene er utløpet av rør av jernblikk som går inne i muren. Nyere ventilasjonskanal ført på utsiden av søndre gavlvegg.
Vinduer Gamle firerams krysspostvinduer i 1. etg., nyere (med samme inndeling) i loftsetasjen. Et oppr. vindu på søndre gavlvegg delvis gjenstøpt for innsetting av utv. ventilasjonskanal.
Dører To tofløyede, rundbuede og ant. opprinnelige porter på i gavlvegg, en til hvert etasjeplan.
Tak Saltak med aluminiumsplater (opprinnelig teglsten), zinkbeslåtte gavler over tak. Innvendig: Panelte himlinger
Piper En teglstenspipe.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang:

Eksteriør

Kommentar

Velproporsjonert, tidstypisk lagerbygning i tegl som har gjennomløpt en utvikling fra «krutt-tårn» til intendanturdepot. Tilhører første fase av militær utbygging på Nordholmen. Interiøret har gjennomgått relativt store endringer og vil derfor ikke være omfattet av vern.

1862
Opprinnelig bygget som ammunisjonsmagasin («fredskrutthus»). Ble lagt her for å skåne annen bygningsmasse i tilfelle eksplosjon.
1901
1949
Lagt delvis ny taktro, opprinnelig tegltekking utskiftet med eternittbølgeplater.
1975
Innredet skredderverksted i deler av lagerrommet.
1981
Lagerrommet på østsiden pusset opp.
1984
Byttedepotet ominnredet.
1985
Ny taktekking i aluminium, nye vinduer i annen etasje (gavlveggene).

Ingen treff