Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1014 Skytestillinger N.Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Skytestillinger N.Kaholmen
Inventarnummer 1014
Byggeår 1940-45
Opprinnelig bruk Nærforsvarsstillinger
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Stort sett lave maskingeværstillinger. Enkelte er støpt helt i betong, mens andre er murt opp av bruddsten.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Okkupasjonsmakten bygget relativt lite på Kaholmene. Stillingene er omtrent det eneste av fortifikasjoner som skriver seg fra krigstiden.

1940 - 1945
Tyskerne bygget en liten serie nærforsvarsstillinger på Nordre Kaholmen. Stillingene er av varierende utførelse og ligger spredt i strandsonen langs nordre del av holmen. Dessuten finnes det en enkelt stilling litt vest for 0052 Kommandantboligen. Plasseringene fremgår av det tyske kartet som er gjengitt t.v.

Ingen treff