Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0807 Kai v/ 0062

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kai v/0062
Inventarnummer 0807
Byggeår Ukjent
Opprinnelig bruk Brygge
Nåværende bruk Brygge
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kaifront i bruddsten langs østre del av odden som 0062 ligger på.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

Kaien er relativt ny og vurderes som mindre håndverksmessig interessant enn de eldre anleggene.

1927
Antagelig oppført samtidig med at forløperen til dagens 0062 Kullskur ble oppført.
1940 - 1945
En mindre skytestilling etablert inne i kaimurens søndre del.

Ingen treff