Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0062 Ved- og kullskur/Simulatorhall B

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ved- og kullskur/Simulatorhall B
Inventarnummer 0062
Byggeår 1949
Opprinnelig bruk Lager for ved og kull
Nåværende bruk Undervisning samt oppbevaring av båtmateriell
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmur som i yttervegger og delevegger går 20 cm opp over gulv. Støpt gulv på kult.
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk med nyere utvendig liggende panel
Vinduer Tre nyere treramsvinduer på vestvegg, to nyere enramsvinduer på østvegg
Dører Stor tofløyet gavlport på nordveggen, to tofløyede porter samt en dør på langveggen mot øst. Videre en tofløyet dør mot loft på søndre gavlvegg.
Tak Saltak tekket med aluminiumsplater

Vern

Verneklasse

2

Vernet omfatter

Eksteriør

Kommentar

Sterkt ombygget bruksbygning som dog har bevart sitt ytre hovedpreg. Inngår i et lite endret miljø av eldre nyttebygninger som omkranser båthavnen på Nordre Kaholmen og har dermed en betydelig miljøverdi.

Arkivadresse: Riksarkivet: OSCF, Ing.det., pk. 92, konv. «15. Kullskur – n. Kaholmen»

1927
Forløperen til dagens kullskur oppført på samme sted.
1940
Kullskuret brant ned til grunnen 9. april.
1949
Nytt kullskur oppført med en grunnflate av 25 x 8,5 m, delt inn i tre like store rom. Opprinnelig taktekking av eternitbølgeplater direkte på åsene. En utvendig trillebane førte fra bryggekanten i en høyde av 3,5 m inn på en innvendig bane som hvilte på loftsbjelkene. Skuret hadde fire porter og ett toramsvindu.
1982
Utvendig malt.
1984
Nordre rom ombygget til forbrukslager.
1985
Midtre rom ombygget til lager.
1985
Ny taktekking i aluminium.
1987
Søndre rom ombygget til lager.
1990
Skuret ombygget til simulatorhall. Samme år ble det satt opp nytt utvendig panel på søndre gavlvegg.

Ingen treff