Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0035 Servicebygg for 0655

Inventaropplysninger
Inventarnavn Servicebygg for 0655
Inventarnummer 0035
Byggeår 1981
Opprinnelig bruk Kloakkrenseanlegg
Nåværende bruk Toaletter og lager
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Renseanleggets bassenger, tanker etc. ligger under terreng og er støpt i vanntett armert betong på fjell/utsprengte masser.
Bæresystem Bærende lettbetongkonstruksjon.
Vegger Yttervegger over terreng er utført av 25 cm murt Leca som utvendig er forblendet med natursten. Innvendige bærevegger og skillevegger er dels utført av 20 cm murt Leca og dels av isolert stenderverk. Innvendig er veggene dels pusset og dels kledd med plastlaminerte veggpaneler. Gavlene og den øvre delen av langveggen mot vest er panelt med hhv. stående og liggende panel.
Vinduer Nyere vippevinduer
Dører Leddport med gangdør samt enfløyet dør mot syd.
Tak Pulttak. Takverket består av frittbærende takstoler/sperrer. På taket er det lagt en taktro av rupanel, underlagspapp og plast grunnmursplater som er dekket med et ca 10 cm tykt gressbevokst jordlag.

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Nyere bruksbygning med liten antikvarisk interesse.

1981
Renseanlegget bygget for å ta hånd om festningens kloakk.
1986
Renseanlegget fikk montert to flokkuleringskammer.
1996
Kloakkledning over Drøbaksundet tatt i bruk. Renseanlegget ble etter dette overflødiggjort. Bygningen over bakken benyttes idag dels som toaletter, dels som lager, mens det underjordiske anlegget pumper kloakken inn på ledningen over Drøbaksundet.

Ingen treff