Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1004 Østre strandbatteri

Inventaropplysninger
Inventarnavn Østre strandbatteri
Inventarnummer 1004
Byggeår 1848
Opprinnelig bruk Kanonbatteri til bestrykning av østre seilled
Nåværende bruk Kanonbatteri (musealt)
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriet ligger på østre side av hovedfortet med front mot Drøbaksundet og fjorden og består av ti kasematter hvorav de tre sydligste alle er dekket av Hovedbatteriets voll. Bakenfor kasemattene er en åpen gang og bakenfor denne forsvarsgalleriet, som løper parallelt med batteriet. Forsvarsgalleriet er oppført av teglsten med papptekkede hvelv og har én utgang mot den åpne gang og én mot kommunikasjonsgangen som leder opp til Hovedfortets gårdsrom. Fra kommunikasjonsgangen er det ogsa inngang til to ammunispnsmagasiner. Utgangene er lukket med gamle jerndører. Batteriet er oppført med yttermur av gråsten (opprinnelig med foranliggende grav), hvelv og verderlagsmurer av teglsten. Batteriet er stadig montert med fire ombygde Armstrong-kanoner av 1838-modell i de nordligste kasemattene.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Batteriet tilhører første fase av fortifikatorisk utbygging på Oscarsborg, og fremstår som et sjeldent intakt batteri fra perioden.

1848
Strandbatteriet opprinnelig bygget for 10 stk 7" bombekanoner i kasematter. Oppsatt samme år ant. pga. Schleswig-krisen.
1870 - 1878
24 av Oscarsborgs 7" bombekanoner bygget om til 5f2" riflede palliserkanoner ved Marinens verksted i Horten. Åtte av disse ble fordelt til Østre og Vestre strandbatterier, med fire til hver.
1892
Ved anlegget av 1001 Hovedbatteriet ble de tre sydligste kasematter dekket av Hovedbatteriets voll. Den sydligste ble helt gjenfylt med sten, de to andre innrettet til ammunisjonsmagasiner.
1904
I nordligste kasematt innredet ammunisjonsmagasin for batteriet ved oppføring av hus av stenderverk med tak av bølgeblikk og panelte vegger.
1916 - 1920
Alt forladeskyts tatt ut av bruk i denne perioden, således også Østre strandbatteri. Fire av de gamle kanonene ble allikevel stående i sine kasematter.
1940 - 1945
Ammunisjonsmagasinet fra 1904 ble fjernet under krigen.
1954
Nytt betongtak med papp og asfalt.
1990
Østre strandbatteri rehabilitert. Taket over kasemattdelen var oppbygd til saltak med morenemasser, påstøp og papptekking. Dette ble fjernet slik at taket fikk tilbake sin opprinnelige form. Ny papp, påstøp og prefabrikerte gesimselementer pålagt. Løse fuger i frontvegg uthugget og spekket pånytt. Deler av innvendige teglvegger murt panytt. Brønn i kanonstilling av murt tegl opprustet og nytt rekkverk montert. Over forsvarsgalleriet ble morenemasser fjernet og taket omtekket med papp/membran lagt på ny påstøp i fall mot vest. I galleriet ble innvendige teglvegger og tak/hvelv slemmet med kalk tilsatt hvit sement.

Ingen treff