Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1006 Saluttbatteriet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Saluttbatteriet
Inventarnummer 1006
Byggeår 1892
Opprinnelig bruk Saluttbatteri
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Det som idag er bevart av batteriet er fundamentene, som utgjør en rekke med ni rektangulære betongplattformer.

Vern

Verneklasse

Militærhistorisk landskap

Kommentar

1 Én av disse kanonene ble gjenfunnet på Christiansholm på 1950-tallet. Batteriet ble i 1958 reetablert på vollen foran 1002 Østre batteri, nå i form av tre små kanoner fra 1901 i hjullavett oppstilt på støpte plattinger. Disse ble revet opp i 1997 og batteriet pånytt reetablert, denne gang i nærheten av 1001 Hovedbatteriets østre fløy og nå i skikkelse av tre ombygde feltkanoner. Dette batteriet anses å bestå av løst materiell og faller således ikke inn under verneplanens nedslagsfelt.

1892
Samtidig med ferdigstillelsen av Hovedbatteriet ble saluttbatteriet oppsatt på Kaholmenes høyeste punkt, «Kongen», der fundamentene, i form av ni støpte plattformer, fortsatt står tilbake litt vest for nåværende vakttårn (0003). Batteriet bestod på denne tiden av «ældre Metalkanoner». 1

Ingen treff