Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Veier S. Kaholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Veier S. Kaholmen
Inventarnummer 0751
Byggeår I hovedsak før1900
Opprinnelig bruk Veier samt skinnevei
Nåværende bruk Veier
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Veiene på S. Kaholmen er dels asfaltert, dels gruset. «Hovedveinettet» består av følgende strekninger: Gruset gangvei fra trapp ved 0002 Nordre fort forbi 1062 Kongebautaene til 0752 Fortsplassen. Ant. bygget pa 1850-tallet som den første forbindelsen mellom Nordre fort og Hovedfortet. Asfaltert vei fra 0752 Fortsplassen forbi 0002 Havnefortet og 0007 Gymnastikksalen opp til 0001 Hovedfortet. Veien går gjennom en skjæring bak Havnefortet og er anlagt i 1891. Stigning ca. 1:20, bredden er ca. 3,5 m. Asfaltert vei fra 0752 Kaserneplassen langs vestsiden, forbi 0802 Vestre Kranbrygge, til venstre for 0034 Garasje og opp den gamle skinnebakken til 0001 Hovedfortet. Veien er i sin helhet inntegnet på et kart fra 1881. Asfaltert vei fra 0030 Lagerbrakke bratt opp til 1001 Hovedbatteriet, rundt dette og videre frem til 1002 Østre batteri. Veien ble etter all sannsynlighet anlagt i forbindelse med opparbeidelsen av Hovedbatteriet (fra 1875) Grusvei fra 0030 Lagerbrakke langs stranden forbi 1005 Vestre Strandbatteri, videre rundt holmens sydside og forbi 1004 Østre Strandbatteri frem til 0002 Havnefortet. Veien ble ført rundt sydspissen av holmen først på 1960-tallet. Asfaltert vei fra fortsplassen via 0010 Messebygget til 0752 Kaserneplassen, med forgreninger til befals- og elevforlegningene (hhv 0038 og 0037). Veien finnes inntegnet på kart fra 1881. I tillegg finnes mindre veier mellom de forskjellige bygninger og anlegg.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele veianlegget med stensettinger, trappeanlegg og gelendere.

Kommentar

Veinettet på Kaholmene danner infrastrukturen i anlegget og representerer også anleggshistorien; spesielt viktig i så måte er vei nr. 3, hvor det i anleggsfasen gikk skinnegang for transport av materialer opp til Hovedfortet og Østre batteri. Flere av veiene er anlagt i vanskelig terreng og utgjør fine eksempler på sin samtids veibygningskunst. Man finner også fint forarbeidede huggenstensdetaljer og smijernsarbeider flere steder. Veinettet må anses a ha stor miljøverdi.

Veinettet er anlagt etterhvert som behovene oppstod. Kfr. beskrivelsen

Ingen treff